Z przyjemnością informujemy, że stanowisko sołtysa Głuska piastuje Marek Wardziak od 31 lat!
A 23 marca tego roku został wybrany na kolejną kadencję.Co ciekawego ?

· Z dawnego czworobocznego budynku dworskiego z XIX w. zachowało się skrzydło wschodnie i północne, w miejscu skrzydła zachodniego nowszy dwór z początku XX w. Przed wojną mieściła się tu Pruska Szkoła Leśnictwa, potem zakład karny i bursa OHP, a obecnie nadleśnictwo. Za dworem niewielki park (pow. 2 ha) z 1 połowy XIX w. Rosną w nim dwa pomnikowe cisy. Na wzniesieniu stoi maszt telewizji przemysłowej (kamera p.poż.). Obok dworu neogotycki kościół MB Częstochowskiej, zbudowany w 2 połowie XIX w. z wykorzystaniem murów dawnego browaru. Mury budowli wykonane są z kamienia łamanego a nadbudowane fragmenty ścian z cegły ceramicznej, z której wybudowano także wieżę. Wnętrze nawy przykryte gwiaździstym sklepieniem ceramicznym. Nie zachował się ołtarz główny, po którym pozostała murowana arkadowa menasa. Ambona z początku XX w., neogotycka chrzcielnica z piaskowca z końca XIX w., bogato zdobiona ornamentyką roślinną. Na wierzy dzwon z 1931 r.

· Na południe od osady, na grobli między kanałem z Rybakówki a zapuszczonym stawem, w zrujnowanym budyneczku resztki dawnego wodociągu wiejskiego z początków XX w. Woda spływająca z kanału do stawu obracała nasiębierne koło wodne napędzające pompę pompującą wodę do zbiornika na wzgórzu za nadleśnictwem. Do dziś zachowało się koło i pompa odlana w Zakładach Mechanicznych w Choszcznie.

· Wzdłuż drogi do Drawna ładna aleja wiązowa (unikat-niedaleko mojego domu) a do Osieczna - dębowa. Ostatni dąb po lewej stronie ma 405 cm obwodu.

· Wśród pól i ugorów na południe od osady (koło Rybakówki i w pobliżu odgałęzień obu dróg do elektrowni Kamienna) trzy stanowiska dziewiętnastowiecznych hut szkła - można znaleźć rozproszone kawałki materiału szklarskiego.

· W okolicy bardzo ciekawa Elektrownia Wodna Kamienna, stawy rybakówki i dolina Drawy, zarośnięte partie stawów, bagienka na polanie oraz wilgotna lasy w okolicy są ważną ostoją płazów. Spotyka się tu bardzo rzadką żabkę - rzekotkę drzewną.


Głusko Głusko Głusko Głusko Głusko Głusko Głusko Głusko

Kilka zdjęć okolic Głuska