Jezioro Czarnejezioro czarne

Jezioro Ostrowieckie

Jezioro Ostrowiec leży na Równinie Drawskiej. Ten płaski, pozornie monotonny mezoregion należy do najciekawszych przyrodniczo obszarów całego Pojezierza Zachodnio - Pomorskiego.
Obejmuje szeroki pas sandrów o powierzchni 1.155 km2, którego środkiem płynie rzeka Drawa. Obszar ten na północy sięga po duże jezioro Lubie.
Jezioro Ostrowiec należy do większych jezior w dolinie Drawy. Rzeka Płociczna jest rzeką przepływową tego akwenu, otoczonego pięknymi lasami sosnowymi Puszczy Drawskiej. Dobry dojazd do jeziora od drogi Stare Osieczno - Drawno.
Leżąca przy tej trasie miejscowość Głusko - siedziba Nadleśnictwa, oddalona jest o niecałe 1,5 km od wąskiej, południowej części zbiornika.
Ta boczna, prowadząca dalej do osady Ostrowiec droga, jest jedyną dostępną w bezpośredniej bliskości wody. W pobliże północnej części prowadzi droga z Człopy przez Załom do Pustelni. Pustelnia jest zakładowym ośrodkiem wypoczynkowym z kilkunastoma domkami campingowymi, umiejscowionymi na wysokim brzegu nad rzeką Płociczną.
Ośrodek ten oddalony jest o 1 km od jeziora Ostrowiec w dół rzeki. W górę rzeki, oddalone również o 1 km leży jezioro Płociczno. Energia elektryczna na potrzeby ośrodka dostarczana jest z małej elektrowni wodnej z kołem młyńskim na bazie lekko podpiętrzonej rzeki.
Inne drogi w pobliżu jeziora są niedostępne, ograniczenia wynikają z faktu, że są to tereny utworzonego w 1990 r. Drawieńskiego Parku Narodowego obejmującego dolinę rzeki Drawy i Płocicznej. Tereny wsi Głusko oraz osady Ostrowiec są wyłączone z parku. Głównym dopływem do jeziora jest rzeka Płociczna, drugi dopływ w północnej części to mały rowek odprowadzający wody z sąsiedniego, mocno zarośniętego jeziorka.
Oprócz wypływającej rzeki Płocicznej, część wody z najbardziej wysuniętej na południe zatoki odprowadzana jest na stawy rybne.
Na kanale znajduje się jaz do regulowania przepływu. Jezioro otoczone jest wysokimi brzegami, jedynie w nielicznych miejscach opadającymi łagodnie. Roślinność wodna wynurzona występuje na całości linii brzegowej, za wyjątkiem zatoki północnej, gdzie brzeg przysłaniają drzewa.
Roślinność wodna zanurzona ograniczona jest szybko opadającym dnem i występuje głównie w południowej części akwenu, oddzielonej od głównego basenu przewężeniem z resztkami zniszczonego, drewnianego mostu. Bardzo urozmaicona jest linia brzegowa jeziora, obfitująca w zatoki, półwyspy, wyspy, przewężenia. Znajdujące się tu trzy wyspy mają swoje nazwy.
Środkowa, górzysta i zarazem największa nosi nazwę Okrzei. Mniejsza, ale również górzysta - Lech, a najmniejsza, niska - Pokrzywka. Dwie większe porasta kilkusetletni las mieszany z przewagą sosny i dębu. W koronach wysokich drzew gniazdują rybołowy, zdarza się zobaczyć orła bielika. W dziuplach drzew i specjalnych dużych budkach gnieżdżą się rzadkie nurogęsi i gągoły. Liczne są czaple siwe. W ostatnich czasach na wyspach rozłożyły się kormorany, które niszczą drzewostan. Urozmaicone brzegi posiadają swoje nazwy.
Bardzo ciekawy jest duży półwysep zwany Dębowym od porastających go okazałych dębów. Ładny jest również półwysep Harcerski znajdujący się przy odpływie, niegdyś leśny biwak i miejsce obozów harcerskich. Bardzo urozmaicone, ciekawe jest dno zbiornika. Zaznacza się wyraźny podział w jego ukształtowaniu, dno części przepływowej jest płaskie, stosunkowo płytkie.
Pozostała część obfituje w bardzo liczne, duże przegłębienia. Jedyna, nieduża plaża znajduje się w pobliżu Głuska.

Wśród ciekawostek tego pięknego rejonu należy wymienić sąsiednie jezioro Czarne. Posiada ono wyjątkowo przeźroczystą wodę o szmaragdowym odcieniu, charakterystycznym dla jezior kredowych. Woda w I klasie czystości. Jezioro otaczają strome, leśne skarpy. Również dno opada stromo do głębokości identycznej jak sąsiedniego, znacznie większego jeziora Ostrowiec. Przy drodze z Głuska do plaży widoczne są ruiny dwu poniemieckich bunkrów, będących pozostałością fortyfikacji wojennych przedłużenia Wału Pomorskiego.
Było ich na zachodnim brzegu jeziora kilka. Jeszcze jedną ciekawostką jest znajdująca się na rzece Drawie, odległa od Głuska o 1 km Elektrownia Kamienna, zbudowana w 1890 r.powierzchnia 369,9 ha (wysp - 5,8 ha)
głębokość max. 28,5 m
głębokość średnia 9,4 m
wysokość n.p.m. 59,0 m
szerokość max. 1.200,0 m
długość max. 7.500,0 m
długość linii brzegowej misy jeziora 20.500,0 m
długość linii brzegowej wysp 1.525,0 m


jeziora spływy kajakiem jeziora